انجمن جوانان کارآفرین ورنا با هدف ایجاد فضایی برای تبادل ایده‌های کارآفرینی و توسعه ایده‌ها به کسب و کارهای پایدار تشکیل گشت؛ این موسسه در نظر دارد با ارتقاء آموزش و افزایش مهارت‌های کارآفرینی تاثیری شایسته در جهت رشد و توسعه جامعه انسانی گیلان داشته باشد.

      اهداف عملیاتی :

  • توانمند‌سازی مخاطبان در زمینه ایجاد کسب و کار و دانش ایجاد کسب و کار پایدار
  • کمک به اجرایی و بومی کردن ایده‌های استارت آپی موفق در سایر نقاط ایران و دنیا در گیلان
  • برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای توانمندسازی جوانان و بانوان
  • برگزاری دوره‌های تخصصی کارآفرینی و کسب و کار
  • برگزاری استارت آپ‌ها، کمک به رشد ایده‌های مطرح شده و معرفی ایده به عنوان هسته فناور به مراکز حمایت کارآفرینی
  • تحقیق و شناخت ظرفیت‌های کارآفرینی استان
  • برگزاری همایش‌ها و سمینارها این زمینه کسب و کار اجتماعی