عضويت در سمن

به منظور عضويت در سمن کار آفرينان ورنا ابتدا فرم عضويت را دانلود کرده و پس از تکميل آن را به آدرس ایمیل info@vernango.ir ایمیل نماييد.
با تشکر سمن کار آفرينان ورنا

 

فرم عضويت سمن ورنا